Erelonen

Kosten- en erelonen

Het kantoor hanteert correcte prijzen waarbij voorafgaandelijk duidelijke afspraken worden gemaakt opdat u niet voor onaangename verrassingen zou kunnen komen te staan.

Bij de bepaling van het tarief wordt rekening gehouden met alle elementen van het dossier, alsook uw persoonlijke situatie.

Opgelet sedert 1 januari 2014 dienen advocaten 21 % BTW aan te rekenen voor hun diensten.

Rechtsbijstandverzekering

Vaak beschikt u voor uw specifiek probleem over een rechtsbijstandverzekeraar die de kosten en erelonen in uw dossier zal dragen.

Er zal dan ook eerst worden nagegaan of u over dergelijke verzekering beschikt waarbij het kantoor desgevallend voor de praktische afhandeling kan zorgen.

Tweedelijnsbijstand – pro deo

Wanneer u onder bepaalde inkomensgrenzen valt of aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het kantoor in bepaalde omstandigheden eveneens pro deo voor u tussenkomen.

inkomensgrenzen (09/2021)

Voor meer informatie


Contacteer ons