Verontrustende opvoedingssituatie
Als misdrijf omschreven feiten
Verhoren bij de politie
Voogd ad hoc